Om Stop Hadet Nu

Danmark mod hadforbrydelser

I 1987 blev det strafbart at true, forhåne og nedværdige personer i Danmark på baggrund af deres seksuelle orientering. Her 34 år senere er had mod LGBTQI+personer dog stadig dagligt og konstant. Med denne bog viser vi 1000 eksempler på, hvordan had mod LGBTQI+personer opleves i Danmark.

I 2019 registrerede politiet 76 hadforbrydelser rettet mod LGBTQI+personer i Danmark. Ifølge de seneste års offerundersøgelser fra Rigspolitiet vurderes det reelle antal af LGBTQI+personer, der årligt udsættes for vold, dog til at være mellem 1.600 og 2.700. Politiet erkender, at der er betydelige mørketal på området. Derfor har vi i 10 måneder indsamlet 1000 eksempler på had oplevet af LGBTQI+personer landet over.

Formålet med denne bog er at vise menneskene bag tallene og sætte ord på, hvordan det er at blive udsat for had blot for at være dem, vi er. Som eksemplerne viser, udsættes vi bl.a. for had på vores uddannelser, arbejdspladser, i det offentlige rumog i nattelivet. Historiens gang viser, at det ikke er nok at gøre det strafbart at udsætte seksuelle minoriteter for diskrimination.

Hvis vi skal stoppe hadet mod alle LGBTQI+personer, skal vi derfor gøre mere end blot at udvide beskyttelseslovgivningen og sikre bedre mulighed for registreringen af hadforbrydelser.

Vi har brug for, at vi i Danmark tager et reelt politisk og kulturelt opgør med hadet, der sikrer, at ingen af os igen skal udsættes for had – uanset om det er strafbart eller ej. Som samfund kan vi ikke være tjent med, at vi trues på livet, at vi sparkes i bussen for at være en mand med make-up, at vi udsættes for seksuelle overgreb for at være en kvinde, der elsker andre kvinder, at vi spyttes efter på gaden pga. vores kønsidentitet, at vi får skoddet cigaretter i ansigtet og tildelt slag i maven, for at elske dem vi gør, eller nikkes en skalle for at have neglelak på.

Selvmordsraten, mistrivslen og ensomheden blandt LGBTQI+personer er markant højere sammenlignet med den generelle befolkning og de 1000 eksempler understreger, at der ikke er plads nok til at alle kan leve og lade leve i Danmark. Derfor kræver vi markant politisk handling, og opfordrer til at vi alle står sammen mod hadforbrydelser.

Kære Danmark. Lad os sammen #stophadetnu.

Mizz Privileze & Elijah Kashmir Ali

Lev og lad leve og de 1000 eksempler

Vores bevægelse startede i 2020 som reaktion på konkrete hadforbrydelser, som vores venner blev udsat for.

Som fællesskab kunne vi ikke længere se til, mens vores nærmeste blev filmet, råbt efter og slået. Med aktionen “Kjoler mod hadforbrydelser” samlede personer på tværs af landet sig for at sige fra overfor hadet.

Her erfarede vi, hvor mange der er blevet udsat for had, og hvor tabuiseret det kan være at fortælle om og anmelde det. Alt for mange fortæller os om, hvordan de lægger bånd på sig selv og måden, de klæder og udtrykker sig på, i frygt for at blive en del af mørketallene.

Derfor besluttede vi at samle 1000 eksempler på had for at gøre det tydeligt for alle i Danmark, at hadet mod LGBTQI+personer stadig er dagligt og konstant og for at bryde tabuet om at fortælle sine oplevelser.

Eksemplerne er samlet gennem hjemmesiden www.levogladleve.com, hvor personer har kunnet dele deres oplevelser med mulighed for at være anonyme. De medtagne 1000 eksempler har alle det tilfælles, at de viser, hvordan had mod LGBTQI+personer kommer til udtryk i Danmark. Had forståes som deciderede hadforbrydelser samt oplevelser af direkte eller indirekte diskrimination.

Bevægelsen er drevet af LGBTQI+aktivister og allierede på tværs af landet med støtte fra NGO-miljøet og lokale queer-orienterede foreninger.

Vi er støttet af